Tuning Cup 2010

AZ Pneu Tuning Cup 2010 – divácké hlasování

Magazín Autofun.cz společně se soutěží AZ Pneu Tuning Cup vám opět přináší možnost zúčastnit se diváckého hlasování o nejlepší vozy sezóny 2010. Divácké hlasování v tomto případě znamená, že o výsledcích nerozhoduje odborná porota, ale sami diváci a čtenáři magazínu Autofun.cz, kteří společně vyberou elitu letošní sezóny. Majitelé nejlepších vozů budou až do začátku další sezóny a dalšího diváckého hlasování sbírat nejen obdivné pohledy ostatních, ale získají také atraktivní ceny v podobě krásných pohárů a dalších věcných cen. Zkrátka nepřijdou ani hlasující.

Zkusit štěstí a ověřit si vnímání svého vozu širokou veřejností mohou v diváckém hlasování všichni účastníci soutěže AZ Pneu Tuning Cup v roce 2010. Pokud se vaše auto zúčastnilo některého ze soutěžních kol AZ pneu Tuning Cupu na kterémkoliv srazu, v účasti vám nic nebrání. Stačí v Autofun Clubu zadat recenzi svého auta a v administraci zaškrtnout volbu "chci se zúčastnit soutěže." Po ověření vozu bude žádost schválena a vaše auto začne bojovat o přízeň diváků. Níže přidáváme úplné znění pravidel.

Pravidla hlasování

I. Organizátor hlasování
Internetové hlasování diváků o TOP 5 soutěže AZ pneu Tuning Cup 2010 (dále jen divácké hlasování) probíhá na internetovém portálu www.autofun.cz v rámci Clubu Autofun (club.autofun.cz) v době od 15. května do 23. září 2010 do 23.59h.

Organizátorem diváckého hlasování je společnost Anima Publishers, s.r.o., se sídlem Přílucká 360, 760 01 Zlín, IČ 25564536, zapsaná v obchodním rejstříku C 34001 vedená u rejstřikového soudu v Brně (dále jen organizátor).

II. Podmínka účasti
Do diváckého hlasování jsou zařazeni všichni účastníci soutěže AZ pneu Tuning Cup 2010, kteří si do 31. srpna 2010 vyplní profil v Clubu Autofun (dostupný na internetové adrese club.autofun.cz). Během vkládání recenze do Clubu Autofun musí účastník zaškrtnout nabídku „Chci se zúčastnit diváckého hlasování o nejlepší auto Tuning Cupu sezóny 2010“, která je pro ně určena. Majitelé vozů, kteří se soutěže AZ pneu Tuning Cup 2010 neúčastní a přesto nabídku „ Chci se zúčastnit diváckého hlasování o nejlepší auto Tuning Cupu sezóny 2010 “ zaškrtnou, budou administrátorem ze soutěže automaticky vyřazeni.

III. Pravidla soutěže
Účastníkem diváckého hlasování se stává každá osoba dle čl. II. těchto Oficiálních pravidel. Vyplněné profily účastníků hlasování budou po celou dobu soutěže hodnoceny uživateli internetového portálu www.autofun.cz kliknutím na speciální hlasovací tlačítko v profilu každého vozu, kde bude uveden i kompletní seznam vozů účastnících se diváckého hlasování. Uživatelé mohou hlasovat pro každý ze soutěžních vozů zvlášť, přičemž z jediné IP adresy může jednotlivý soutěžící obdržet maximálně pět hlasů. Na portálu Autofun.cz budou zveřejněny on-line výsledky diváckého hlasování. Ty se 16. září 2010 skryjí a oficiální výsledky budou vyhlášeny v sobotu 25. září 2010 na Velkém finále soutěže AZ pneu Tuning Cup, které proběhne v rámci akce Tuning Salon Brno 2010. Hlasování bude ukončeno dne 23. září ve 23:59 hod, následující den připadá na zpracování výsledků. Majitelé vozů z vyhlášené TOP 5 soutěže AZ pneu Tuning Cup podle diváckého hlasování obdrží na Velkém finále věcné ceny podle umístění, které jim náleží.

IV. Výhry
TOP 5 dle hlasování diváků:
1. místo: diplom + pohár + cena v hodnotě 3.000 Kč
2. místo: diplom + pohár + cena v hodnotě 2.000 Kč
3. místo: diplom + pohár + cena v hodnotě 1.000 Kč
4. místo: diplom
5. místo: diplom

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změny obsahu a pořadí cen, které budou během konání soutěže dále přibývat. Aktuální seznam cen bude zveřejněn na www.autofun.cz. O předání a převzetí výhry bude na žádost organizátora sepsáno potvrzení, které je výherce povinen podepsat. Podepsání potvrzení o převzetí výhry soutěžícím je podmínkou získání výhry. Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky organizátora i spolupořadatele vůči výherci stanovené těmito pravidly. V případě, že výherce výhru nepřevezme ve stanoveném termínu, propadá výhra ve prospěch Anima Publishers, s. r. o.

Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek diváckého hlasování. Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry. Výherci budou své nároky z odpovědnosti za vady na výhrách uplatňovat přímo u osob uvedených v záručních podmínkách.

V. Práva a povinnosti organizátora
V případě porušení stanovených pravidel a podmínek soutěže bude účastník z diváckého hlasování vyloučen. Organizátor je oprávněn změnit pravidla i podmínky diváckého hlasování, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu diváckého hlasování. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v diváckém hlasování právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost. Účastníci diváckého hlasování souhlasí s tím, že jejich jména a příjmení nebo obrazové a zvukové záznamy týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) mohou být bezplatně použity pro reklamní a marketingové účely, zejména mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora, a to po dobu 2 let od ukončení diváckého hlasování. Veškeré údaje osobního charakteru budou použity pouze pro identifikaci a kontaktování výherců a po skončení diváckého hlasování budou smazány.

VI. Závěrečná ustanovení
Oficiální pravidla diváckého hlasování jsou k dispozici v sídle organizátora nebo na internetových stránkách www.autofun.cz. Účastníci diváckého hlasování jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Ve Zlíně 1. května 2010